Предмет на поръчкатаРазяснения по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Избор и внедряване на система за автоматизиран контрол на събиранията на обществените пощенски кутии”
Дата на публикуване17.02.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Разяснения по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Избор и внедряване на система за автоматизиран контрол на събиранията на обществените пощенски кутии”

РАЗЯСНЕНИЕ/08.02.2011 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/17.02.2011 г. можете да изтеглите тук.

Документация

Документи