Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с обект:„Извършване на независим финансов одит в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане за 2010 г. и 2011 г. на "Български пощи" ЕАД"
Дата на публикуване25.02.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 69 а, ал. 3 от Закон за обществените поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 18, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Извършване на независим финансов одит в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане за 2010 г. и 2011 г. на „Български пощи” ЕАД” ще се извърши на 28.02.2011 г. от 11.00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи