Предмет на поръчкатаРазяснение по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на гише”
Дата на публикуване09.03.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Разяснения по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на гише”.

 

РАЗЯСНЕНИЕ/08.02.2011 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/21.02.2011 г. можете да свалите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/28.02.2011 г. можете да свалите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/02.03.2011 г. можете да свалите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/08.03.2011 г. можете да свалите тук

Документация

Документи