Предмет на поръчкатаРазяснение по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и внедряване на интегрирано решение за оперативните нужди на куриерски услуги EMS/BULPOST към „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване16.03.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Разяснение по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Закупуване и внедряване на интегрирано решение за оперативните нужди на куриерски услуги EMS/BULPOST към „Български пощи” ЕАД”

 

 

РАЗЯСНЕНИЕ/08.03.2011 г. можете да свалите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/15.03.2011 г. можете да свалите тук.

Документация

Документи