Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана, с предмет {00276-2020-0002}: „Доставка на гориво за отопление - природен газ (метан), компресиран (КПГ).за нужтите на „Български пощи” ЕАД“
Дата на публикуване07.01.2020
СтатусОтворена
№ в РОП / ПОП00276-2020-0002
№ от деловоднаОП-2-2020
Възлагане чрезДоговаряне без предварителна покана за участие

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД,  на основание чл.138, ал.1, вр.с чл.79, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки открива процедура на договаряне, без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

Доставка на гориво за отопление - природен газ (метан), компресиран (КПГ) за нужтите на „Български пощи” ЕАД“

 

Доставка в мобилни батерии от бутилки (метална рамка, съдържаща бутилки с КПГ). Батериите да са монтирани на полуремарке, неподвижно или с възможност за разтоварване, придвижвано от влекач, осигурен от продавача.

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00276-2020-0002

Документация

ДокументиПриложения07.01.2020