Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценова оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Закупуване и внедряване на интегрирано решение за оперативните нужди на куриерски услуги EMS/BULPOST към БП ЕАД"
Дата на публикуване04.04.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 69 а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 18 от документацията, ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Закупуване и внедряване на интегрирано решение за оперативните нужди на куриерски услуги EMS/BULPOST към „Български пощи” ЕАД”, ще се извърши на 05.04.2011 г. /вторник/ от 11.00 часа в зала 101, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи