Предмет на поръчкатаРазяснение по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Български пощи" ЕАД
Дата на публикуване02.05.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Разяснение по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Български пощи" ЕАД:

 

РАЗЯСНЕНИЕ/02.05.2011 г. можете да свалите тук.

Документация

Документи