Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български Пощи” ЕАД”
Дата на публикуване18.05.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 18, ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД” ще се извърши на 19.05.2011 г. /четвъртък/ от 16.30 часа в зала 205, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи