Предмет на поръчкатаОбслужване на работниците и служителите на “Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина
Дата на публикуване17.07.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Обслужване на работниците и служителите на “Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, 1700 София
телефон: 02/ 949 32 12, факс: 02/ 962 53 29
web site: www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:
На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, чл.7, т.5, чл. 7г от ЗОП, чл. 8, ал. 2 и решение по т.13 от Протокол № 8 / 28.04.2009 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с обект: “Обслужване на работниците и служителите на “Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина”.

Място и срок за получаване на документацията: до 16:00 часа на 31.07.2009 г. в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, стая 411.

Цена на документацията: 150 лв. с ДДС

Документацията е публикувана: тук

Място и срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 10.08.2009 г. в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

Обявлението за възлагане на обществена поръчка е обнародвано в електронната страница на Държавен вестник на 17.07.2009 г., № 13 в раздел „Услуги" – http://dv.parliament.bg.

Документация

Документи