Предмет на поръчкатаУведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Избор на фирма за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на БП ЕАД"
Дата на публикуване02.06.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 18 от утвърдената документация, Ви уведомяваме, че отварянето на офертите и оповестяването на ценовите предложения в открита процедура за сключване на конкретен договор по рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществени поръчки с обект: „Избор на фирма за   обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на „Български пощи” ЕАД” ще се проведе на 03.06.2011 г. /петък/ от 11:00 часа в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов” № 1, бл. 31.

 

Документация

Документи