Предмет на поръчкатаРазяснения по документацията за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Аварийни и ежедневни строително-ремонтни работи в сгради собственост на БП ЕАД с три обособени позиции, всяка на стойност до 100 000 лв."
Дата на публикуване14.06.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

  

РАЗЯСНЕНИЕ/14.06.2011 г. можете да изтеглите тук.

Документация

Документи