Предмет на поръчкатаДруги външни услуги за автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване29.07.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Други външни услуги за автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”

СП "СММТ" при БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
ул. „Челопешко шосе” № 31, 1900 София
тел.: 02 862 30 04 , факс: 02 962 53 58
www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:
На основание чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.2 и чл.4, ал.1, чл. 5, ал. 1 от НВМОП , във връзка с чл.3, ал.1, т.2 и чл.7г от ЗОП, „Български пощи” ЕАД възлага обществена поръчка с обект: „Други външни услуги за автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”.


Място и срок за получаване на документацията: Главна автобаза при СП „СММТ” - „Български пощи” ЕАД, бул. „Драган Цанков” №172, София 1700 - до 16.00 ч. на 17.08.2009 г.

Цена на документацията: 12 лв. с ДДС

Документацията е публикувана: тук

Място и срок за подаване на офертите: Главна автобаза при СП „СММТ” - „Български пощи” ЕАД, бул. „Драган Цанков”, №172, София 1700 - до 16.00 ч. на 24.08.2009 г.

Документация

Документи