Предмет на поръчкатаРазяснение по документацията в обявена открита процедура за участие в малка обществена поръчка "Инженеринг за реконструкция на РСЦ Варна"
Дата на публикуване13.10.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

РАЗЯСНЕНИЕ/13.10.2011 г. можете да изтеглите тук.

Документация

Документи