Предмет на поръчкатаРазяснения по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата в „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване13.12.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

РАЗЯСНЕНИЕ/12.12.2011 г. можете да изтеглите тук.

РАЗЯСНЕНИЕ/13.12.2011 г. можете да изтеглите тук.

 

 

Документация

Документи