BgPostsLogo
Quantcast

ПОДЛЕЖАЩА НА  МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ ПРАТКА

 

МИТНИЦАТА ПРАТКА


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ТЕРИТОРИИ, ВЛОЖЕНИ В ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ

 

Ако очаквате да получите международна пощенска пратка със стоково съдържание с произход на стоките трета държава или територия, независимо дали е поръчка от интернет магазин или е с нетърговски характер - подарък от физическо лице /приятел/, лични вещи и др. може да се наложи да следвате процедура за митническо оформяне. Ние ще Ви помогнем да направите това, т.е. да представите необходимите декларации и документи и да заплатите съответните такси като ползвате нашите услуги.

 

Считано от 1 юли 2021 г. с ДДС се облагат всички стоки с произход от трети страни или територии (обект на дистанционни продажби), внесени в ЕС независимо от тяхната стойност. Повече информация можете да намерите на: https://ec.europa.eu/vat-ecommerce Ако получавате или сте поръчали стоки извън Европейския съюз, трябва да сте готови, че може да се наложи да плащате ДДС и мито. Когато получавате пратка от ЕС, но стоките в пратката са с произход държава извън ЕС, също може да се наложи да плащате ДДС и мито. Имайте предвид, че не е важно откъде пристига пратката като пощенска пратка, а с какъв произход са стоките в нея.

 

Въведени са специални режими за опростявания при събиране на ДДС при внос на пратки със собствена стойност, непревишаваща 150 EUR:

 • Специален режим за дистанционни продажби на стоки с произход от трети страни или територии (схема за внос на едно гише - IOSS);
 • Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос.

 

Тези опростявания са транспонирани в националното данъчно законодателство с изменението на ЗДДС от 08.12.2020 г., и са в сила от 01.07.2021 г.

 

В тази връзка от 01.07.2021 г. е въведена Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 (Митническа декларация за допускане за свободно обръщение за пратка, която се ползва от освобождаване от вносно мито в съответствие с чл. 23, параграф 1 или чл. 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1186/2009).

 

Като онлайн купувач в Европа не е нужно да правите нищо конкретно, за да спазвате новите правила за ДДС. Те са създадени да гарантират справедливо данъчно облагане и да осигурят по-прости и по-съгласувани правила за ДДС за всички засегнати участници.

 

Ако електронният търговец е регистриран по IOSS, ще бъдете сигурни в крайната цена, която плащате онлайн, без неочаквани данъци при доставката, независимо дали стоката е от или извън ЕС. Ако доставчикът не се регистрира в IOSS, ще трябва да платите ДДС и цена за митническо оформяне по цени на Български пощи в случай, че изберете Български пощи да Ви представляват пред митническите власти.

 

Какво не се променя от 1 юли 2021 г.?

 • Няма промяна при събирането на мита и ДДС върху внасяни стоки с пощенски пратки на стойност над 150 евро;
 • Няма промяна относно получаването на малки пратки съдържащи стоки с нетърговски характер с произход от трета страна или територия от физическо лице до друго физическо лице, на обща стойност до левовата равностойност на 45 евро.

 

Процедурите по митническо оформяне са различни в зависимост от естеството и стойността на стоката.

 

Естество

Стойност до левовата равностойност на

Вид митническа декларация

Дължими държавни вземания

Пощенска

цена за услугата "Изготвяне и подаване на митническа декларация"

в лв. с ДДС

Изисквани документи

от клиента

Ел.търговия -пазарувани по интернет стоки с произход трета страна

150 евро с IOSS

/ Схема за внос на едно гише (IOSS)/

Н7

не

3.00 /за пратки пристигнали в страната на и след 1 май 2023 г./

Не се изискват*, очаквайте пратката в пощенската станция.

150 евро без IOSS

/Специален режим/

Н7

ДДС

3.90

Не се изискват*, очаквайте пратката в пощенската станция.

от 150 до 1000 евро

H6

ДДС и мито

16.80

Декларация съгласие;

Декларация за стойност;

Поръчка или фактура**;

Извлечение за плащане от банкова карта.

Ще бъдете уведомен, че пратката е задържана за митническо оформяне.

над 1000 евро

H1

ДДС и мито

36.00 - за един вид стока;

9.60 за всеки следващ вид стока.

Ще ви бъдат изискани документи. Ще бъдете уведомени, че пратката е задържана за митническо оформяне.

Стоки с нетърговски характер от физическо до физическо лице

45 евро

Н7

не

3.00 /за пратки пристигнали в страната на и след 1 май 2023 г./

Не се изискват*, очаквайте пратката в пощенската станция.

от 45 евро до 150 евро

Н7

ДДС

3.90

Декларация за стойност

Ще бъдете уведомени, че пратката е задържана за митническо оформяне.

от 150 до 1000 евро

Н6

ДДС и мито

16.80

Декларация съгласие;

Декларация за стойност;

Поръчка или фактура**;

Извлечение за плащане от банкова карта***

Ще бъдете уведомени, че пратката е задържана за митническо оформяне.

В кои случаи трябва да плащате вносни мита и ДДС?

 • Когато общата стойност на стоките в пощенска пратка е до левовата равностойност на 150 EUR, не се дължи мито, но се дължи ДДС.
 • Когато общата стойност на стоките в пратка надвишава левовата равностойност на 150 EUR се дължи и мито и ДДС.


В митническата стойност на внесените стоки за начисляване на ДДС/мито се включват следните позиции:

 • Стойността на стоките;
 • Транспортните разходи;
 • Застраховка, опаковка и други разходи направени за пратката до получаването ù (ако има такива).


* Възможно е в определени случаи да Ви бъдат изискани документи. В този случай ще бъдете уведомен, че пратката Ви е задържана за митническо оформяне.

 

**Поръчка от сайта, фактура или търговски документ, съпоставими с номера за проследяване на пратката, съдържащи описание, стойност на стоката, транспортни такси и застраховка, ако има такава и общ тотал.

 

*** Документ доказващ Вашето плащане (извлечение от банкова сметка, Pay Pal или др.)

 

За извършване на пълно митническо обслужване по Ваше желание „от врата до врата“ освен цената за Изготвяне и подаване на митническа декларация Н1 /ЕАД/ се доплаща и цена за доставка на куриерска пратка за сметка на получателя.

 

В кои случаи трябва да плащате вносни мита и ДДС?

 • Когато общата стойност на стоките в пощенска пратка е до левовата равностойност на 150 EUR, не се дължи мито, но се дължи ДДС.
 • Когато общата стойност на стоките в пратка надвишава левовата равностойност на 150 EUR се дължи и мито и ДДС.

 

Пратки до 150 EUR

Пратки съдържащи стоки до левовата равностойност на 150 евро се обработват автоматично, на база предварителни електронни данни подадени от изпращача. В този случай се задейства:

Пратки над 150 EUR

Когато общата стойност на стоките в пратка надвишава левовата равностойност на 150 EUR се дължи и мито и ДДС.


Български пощи имат право да изготвят и подават от името на клиента митнически декларации с намален набор от данни за допускане за свободно обращение – Н6 за пощенски пратки по отношение на стоките в тях, ако те отговарят на следните условия:

 • Стойността им не надвишава левовата равностойност на 1000 EUR;
 • По отношение на тях не е подадено заявление за възстановяване или опрощаване;
 • Те не са обект на забрани и ограничения.


 

ВНИМАНИЕ!

 

Всички пратки, преминали митническо оформяне се доставят само в пощенската станция! Не се доставят на адрес!

 

Пратките, подлежащи на митнически контрол, се съхраняват в продължение на 90 дни. След този период подлежат на връщане към подателите.

Митническо представителство

 

ПРЕДИМСТВАТА АКО УПЪЛНОМОЩИТЕ БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ДА ВИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРЕД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ СА:

 • Български пощи ще извършат всички митнически формалности вместо вас – като изготви и подаде Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 или митническа декларация за допускане за свободно обращение - Н6 към Агенция Митници и заплати възникналите задължения за ДДС и мито за стоките към Агенция Митници.
 • Възползвате се от опростена процедура за деклариране на стоките;
 • Български пощи заплащат от Ваше име дължимите суми за мито и ДДС към Агенция Митници;
 • Български пощи изпращат пратката в пощенската станция обслужваща адреса Ви;
 • Заплащате дължимите суми за мито и ДДС на Български пощи в пощенската станция при получаване на пратката.

 

 

Не е необходимо:

 • Да посещавате митническо бюро; Ще заплатите дължимите суми за мито и ДДС на Български пощи в пощенската станция при получаване на пратката.
 • Да губите време и разходи за транспорт;
 • Да притежавате електронен подпис;
 • Да имате EORI регистрация.

 

Български пощи ще изпратят пратката в пощенската станция обслужваща посочения адрес или в друга желана от Вас пощенска станция ако пратката е освободена с Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7. Необходимо е само да уведомите пощенската станция към Агенция Митници ако желаете да пренасочите пратката.

 

СПИСЪК НА ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГАТА

Обслужвани области

Пощенска станция

Адрес

Имейл адрес на ПС

Телефон за информация

София град

София област

Сливен

Перник
Кюстендил
Благоевград

Враца
Монтана

Видин

Ямбол

Стара Загора

Бургас

Велико Търново

Габрово

Ловеч

Плевен

Русе

Разград

Силистра

1900 СОФИЯ

ул. „Челопешко шосе“ № 31, БРСЦ, „Митническо обслужване“.

02 / 8922666

 

Раб. време:

понеделник -петък

8:30 - 16:00 ч.

За всички пратки, чиито баркод започва с буква "Е"

1900 СОФИЯ EMS

ул. „Челопешко шосе“ № 31, БРСЦ, EMS „Митническо обслужване“

02 / 8922666

Раб. време:

понеделник-петък

8:30 - 16:00 ч.

Пловдив

Пазарджик

Хасково

Кърджали

Смолян

4023 Пловдив

бул. „Освобождение“ № 40, ж.к. Тракия

 

032 / 622544

Варна

Добрич

Търговище

Шумен

9028 ВАРНА

пл. "Славейков" № 2-в сградата на митницата

052 / 604143

FacebookLinkedinInstagram
© 2023 | Protected by reCAPTCHA